Fitness

  • martyna 

Czym właściwie jest fitness?

Obecnie pod pojęciem fitness kryje się wiele różnych rzeczy. Nowoczesny fitness może być uprawiany przez każdego. Bez względu na wiek, czy sprawność. Jedynymi przeciwskazania mogą być problemy zdrowotne. Fitness można określić jako filozofię, polegającą na tym, by być sprawnym i zdrowym.

Historia fitnessu

Początków fitnessu należy szukać w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XX wieku. Jednak wtedy używało się pojęcia aerobik. Amerykański lekarz i trener Kenneth Cooper opracował podstawy treningu, poruszającego kilka bardzo ważnych kwestii.

• Człowiek powinien dążyć do sprawności fizycznej nie tylko poprzez ćwiczenia siłowe.

• Trening wytrzymałościowy powoduje wzmocnienie układu krwionośnego i oddechowego.

• W obecnych czasach każdy powinien pracować nad swoją kondycją fizyczną, by przeciwstawić się negatywnym skutkom siedzącego trybu życia.

Kenneth Cooper sprawił, że aerobik w USA stał się niezwykle popularny. Ćwiczono zarówno w wielkich salach treningowych, jak i przed telewizorem. Z czasem do propagowania fitnessu dołączyli celebryci. W latach 80-tych dołożono do zajęć choreografię, która poprawiła jakość treningu. To wtedy powstało pojęcie fitness.

Formy treningu fitness

Fitness rozrósł się tak bardzo, że trudno jest go jednoznacznie określić. Można go podzielić na kilkadziesiąt różnych form treningu, które z kolei składają się na trzy główne kategorie. Łączy je cel, by jak najlepiej wzmocnić układ mięśniowy ćwiczącej osoby. Ze względu na różnorodność, każdy znajdzie coś dla siebie. Oto, wyżej wspomniane, trzy główne grupy typów treningu:

• Ogólnorozwojowy – polega na równomiernym usprawnieniu ciała, bez skupiania się na konkretnej grupie mięśniowej.

• Z przyrządami – używamy tutaj wszelkiego rodzaju przedmiotów, od skakanek po popularne dzisiaj maszyny na siłowniach i ciężary. Aktualnie najpopularniejsza forma treningu.

• Taneczny – trening stosowany najczęściej przy nauce tańca. Polega na usprawnieniu ogólnym organizmu wytrzymałościowo i sprawnościowo.

Najpopularniejsze typy treningów

HIIT (High Intensity Interval Training) – trening interwałowy charakteryzujący się bardzo wysoką intensywnością. Składa się z kilku ćwiczeń, angażujących cały układ mięśniowy w organizmie, powtarzanych w cyklach z bardzo małymi przerwami na odpoczynek. Cechuje go mała ilość czasu, jaki potrzebujemy na zrobienie tego treningu.

ABS – trening polega na wzmocnieniu i usprawnieniu mięśni brzucha.

Bodybuilding – najpopularniejszy typ treningu. Polega na wzmocnieniu i zbudowaniu masy mięśniowej poprzez wykorzystanie ćwiczeń z obciążeniem. Bodybuilding bardzo przyczynił się do propagowania zdrowego typu życia na całym świecie.

Pole dance – ostatnio bardzo popularna forma treningu siłowego, rozciągającego i sprawnościowego. Polega na wykonywaniu różnych póz na pionowej rurze. Kiedyś bardzo krzywdząco zakwalifikowana jako forma tańca erotycznego, dzisiaj uznawana za piękną dyscyplinę sportową.